BAR

Standaard
3 letters CRU - ENG - ERG - KIL - LAM – RUW – TAP
4 letters BOOS - CAFÉ - GUUR - KAAL - KOUD - NAAR – NORS – SPON – TOOG - GRIJS
5 letters BALIE – BLOOT – DISCO – HEVIG - HONDS - KROEG – LOKET - NAAKT - NACHT
6 letters AKELIG - BITTER – BODEGA - BUFFET - ONGUUR – SALOON - STRENG - STUURS
7 letters ERNSTIG - SCHRAAL - TAPKAST – TAPPERIJ
8 letters ARMZALIG – BARBAARS – ELLENDIG – TAVEERNE – VREESLIJK – VRESELIJK
9 letters DRANKHUIS - DRANKKAST - NACHTCLUB – ONGEHOORD – RAMPZALIG
10 letters DISCOTHEEK – LOKALITEIT – ONBEGROEID – ERBARMELIJK
11 letters DRANKBUFFET – DRANKLOKAAL - DRUKEENHEID - GELEGENHEID
12 letters ONVRUCHTBAAR - VREESWEKKEND
13 letters ONHERBERGZAAM
14 letters DEERNISWEKKEND – VERSCHRIKKELIJK
16 letters DRANKGELEGENHEID