Denkbeeldig

Standaard
6 letters IDEAAL – IDEËEL – ONECHT
7 letters BEDACHT - FICTIEF - GEWAAND - IRREËEL
8 letters ABSTRACT - DENKBAAR - GEVEINSD – ILLUSOIR – UTOPISCH – VERDICHT – VIRTUEEL
9 letters IMAGINAIR - INGEBEELD - VERZONNEN – VISIONAIR
10 letters AANGENOMEN – GEFINGEERD – ONWERKELIJK
11 letters FANTASTISCH - ILLUSIONAIR
12 letters HYPOTHETISCH
13 letters BOVENZINNELIJK