Onafgebroken

Standaard
5 letters ALAAN - STAAG - ALTIJD
6 letters ALDOOR – ALTOOS – EEUWIG – STEEDS
7 letters CONTINU - GEDURIG – GESTAAG – NONSTOP – BLIJVEND
8 letters CONSTANT – CONTINUE – GEREGELD – GESTADIG - LIJFELIJK
9 letters BESTENDIG - PERMANENT
10 letters AANHOUDEND – DOORLOPEND – ONGESTOORD – ONVERPOOSD – PERPETUEEL – REGELMATIG
11 letters ONAFGELATEN – VOORTDUREND – ALTIJDDUREND
12 letters UITENTREUREN – ONOPHOUDELIJK
13 letters ONONDERBROKEN
14 letters AANEENGESLOTEN
16 letters AANEENGESCHAKELD