Ondergaan

Standaard
5 letters VELEN - LIJDEN
6 letters DULDEN – PIKKEN - VALLEN - ZINKEN
7 letters AANZIEN – BELEVEN – VERGAAN
8 letters AFLEGGEN – DOMPELEN - STRANDEN - TOELATEN – UITSTAAN - VERDUREN - BEZWIJKEN
9 letters DOORMAKEN - DOORSTAAN - INSTORTEN – TOLEREREN - VERDRAGEN - VERDWIJNEN
10 letters TELOORGAAN – TENIETGAAN – VERZWAKKEN
11 letters ONDERVINDEN