Slimheid

Standaard
4 letters LIST - TRUC
5 letters TREEK
6 letters STREEK
7 letters TACTIEK
8 letters KNAPHEID – SLUWHEID
10 letters LISTIGHEID
11 letters PIENTERHEID – SLIMMIGHEID
12 letters GESLEPENHEID – GEWIEKSTHEID
13 letters INTELLIGENTIE – SCHRANDERHEID
14 letters VINDINGRIJKHEID
15 letters SPITSVONDIGHEID
16 letters GERAFFINEERDHEID