Tenger

Standaard
3 letters DUN - IEL - FIJN
4 letters RANK - SMAL - TEER - ZWAK
5 letters BROOS - FRÊLE - MAGER - SLANK - SMEER - TEDER
6 letters SPICHT - VINGER
7 letters FRAGIEL - GRACIEL
8 letters DELICAAT - GEVOELIG - PIETERIG - SPICHTIG – SPRIETIG
9 letters BREEKBAAR – KWETSBAAR
10 letters SPRIETERIG – FIJNGEBOUWD
11 letters ONBEDUIDEND – FIJNGEVOELIG
12 letters LICHTGEBOUWD