Terstond

Standaard
2 letters ZO
3 letters DRA
4 letters GRIF
5 letters FLUKS - TEMET - VOORT - GELIJK
6 letters DIRECT - INEENS - METEEN - STRAKS - SUBIET – VOORTS
7 letters DADELIJK
8 letters STAPPANS – ZOMETEEN
9 letters AANSTONDS - ONVERWIJLD
10 letters STANTEPEDE
11 letters INSTANTELIJK – ONMIDDELLIJK
12 letters STAANDEVOETS
13 letters OGENBLIKKELIJK