Uitwas

Standaard
3 letters GAL - WEN
4 letters KNOP - KNOR - WRAT
5 letters ABCES – DOORN - EXCES - GROEI – PUIST
6 letters GEZWEL - KNOERS - KNOEST - STEKEL
7 letters GALNOOT - KNOBBEL - KNOERST - UITSTEK
8 letters GROEISEL – MISSTAND – ZWELLING
11 letters EXTUBERATIE – UITGROEISEL – UITSPATTING – UITSTEEKSEL
12 letters EXCRESCENTIE
13 letters EXTRAVAGANTIE - PROTUBERANTIE
15 letters BUITENISSIGHEID
16 letters BUITENSPORIGHEID