Voorzetsel

Standaard
2 letters AF - IN - NA - OM - OP - TE - BIJ
3 letters AAN - ISO - MEE - MET - PER - TEN - TER - TOT - UIT - VAN - VIA
4 letters ANTI - DOOR - EROM – EROP - NAAR - OVER - ROND - VOOR - NABIJ
5 letters BOVEN - LANGS - NAAST - NEVEN - ONDER - SAMEN - SINDS - TEGEN - VANAF
6 letters ACHTER – BIÈVRE - BINNEN - BUITEN - GEZIEN - INZAKE - JEGENS - NAMENS - NOPENS – RONDOM - SEDERT - TUSSEN- VANUIT – WEGENS - ZONDER - TIJDENS – VOORBIJ
7 letters BENEDEN - BIÉVÈNE – CONFORM - MIDDELS - OMTRENT - ONDANKS - STAANDE - VANWEGE - VOLGENS – BEZIJDEN -BLIJKENS
8 letters BENEVENS - BEOOSTEN - BEWESTEN – BEZUIDEN – HANGENDE - PARTIKEL - RICHTING
9 letters AANGAANDE - BEHOUDENS – BENOORDEN – INGEVOLGE – KRACHTENS - OMSTREEKS - TEGENOVER
10 letters AANSTAANDE – PREPOSITIE
11 letters BETREFFENDE
12 letters ONVERMINDERD
14 letters OVEREENKOMSTIG
16 letters NIETTEGENSTAANDE